top of page
Search

Järjestöt tuottavat yhteisöllisyyttä monin tavoin.

Pohdiskelin Putkilahden kylätalon pihapiirissä yhteisöllisyyttä ja järjestöjen merkitystä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Järjestöt antavat merkityksellisyyttä hyvin monen ihmisen elämään. Itsekin olen toiminut useissa: Pienistä kaveriporukan kaltaisista järjestöistä aina palveluja tuottaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.


Valtio ja kunnat voivat tukea järjestöjä monin tavoin, ei pelkästään taloudellisesti. Tilojen käyttömahdollisuus on aivan keskeinen tuki. Esimerkiksi koulujen tai päiväkotien tilojen hyödyntäminen järjestöjen käytössä korvauksetta on tärkeää. Hyvin pienellä yhteiskunnan panostuksella voidaan järjestöissä saada merkittäviä asioita aikaan


Yhteiskunnan pienikin tuki antaa usein perusedellytykset toiminnalle, mikä tuottaa sekä henkistä että taloudellista perustaa ylläpitää yhdistyksen puitteita. Kuntien järjestöavustukset ovat pieni panostus, jolla saadaan paljon aikaan ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi.


Nykyisin koetaan paljon yksinäisyyttä ja yhteisöllisyyden puutetta, ei vähiten pandemia-ajan jälkiseurauksena. Kuitenkin suhteet muihin ihmisiin on inhimillisyyden perusta. Vapaehtoistyön ja talkoohengen kautta saamme yhteiskuntaan ”sosiaalista liimaa”, joka ansaitsee arvostuksensa. Järjestöt ovat yhteiskunnassamme kivijalka, jotka tuottavat hyvinvointia, välittämistä ja ennen kaikkea arjen turvaa.


Tämän tekstin julkaisupäivä on Suomen itsenäisyyspäivä. Saamme olla paljosta kiitollisia. Yhteistyöllä on hyvinvointimme rakennettu ja tullaan rakentamaan tästä eteenkin päin.
55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page