top of page

Eduskuntavaaleissa 2023 sain 770 ääntä. Kiitos luottamuksesta!

Vaaliteemojeni eteen teen edelleen työtä paikallispolitiikassa Jyväskylän varavaltuutettuna ja Aluevaltuuston varavaltuutettuna. Ihmisten hyvinvointi on yhteiskunnan paras resurssi.

Vaaliteemani eduskuntavaaleissa 2023:

Mielenterveys ja peruspalvelut etulinjaan.

 • Mielenterveydestä tarvitaan valtakunnallinen kansanterveyshanke. Koronan mielenterveysseuraukset on otettava vakavasti viimeistään nyt.

 • Koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia parannetaan yhteistyössä oppilaitosten ja hyvinvointialueiden kanssa. Toimiva oppilashuolto ehkäisee ongelmia.

 • Päihdepalvelujen saavutettavuus on otettava erityiseen tarkasteluun kaikissa ikäryhmissä. Huumekuolemia voidaan estää, jos apua saa ajoissa.

 • Luonnon, kulttuurin ja yhteisöllisyyden hyvinvointivaikutuksia on tuotava esiin päätösten teossa.

 

Ympäristöriskit kuriin. Suomen energiaomavaraisuus saavutetaan oikeudenmukaisesti, kun riskit tunnistetaan ja säätely ajanmukaistetaan.

 

 • Suomesta voidaan saada kestävän kaivostoiminnan mallimaa vain vaatimalla nykyistä parempaa laatua kaivostoiminnan ympäristöhaittojen ehkäisyltä. Puhtaan kaivosteknologian kehittäminen voi tarjota suomeen teknologisen kehittämisen mahdollisuuksia.

 • Tarvitaan tuulivoimalaki, jolla 1) turvataan omaisuuden suoja ja muiden yritysten toimintaedellytykset tuulivoimarakentamisen naapurustossa 2) Suojataan arvokkaimmat luontokohteet tuulivoimarakentamiselta. 3) Määritellään tuulivoima ympäristöluvan varaiseksi 4) Määritellään tuuliteollisuudelle oikeudenmukainen taloudellinen vastuu sähkönsiirtoreittien ja sähköverkon toimintavarmuuden ylläpidon osalta.

 • Sekä tuulivoiman että kaivosteollisuuden ympäristöriskeistä ja niiden ehkäisystä tarvitaan tutkittua tietoa lisää.

 • Kiertotalousajatteluun panostusta: Kohtuullistetaan raaka-aineiden kuluttamista. 

 

Koulutuksen ja sivistyksen yhteiskunta

 • Koulutuksen tasa-arvon edistäminen: Lähikoulut, maksuton toisen asteen sekä korkea-asteen koulutus pidettävä saavutettavissa eri puolilla Suomea.

 • Tutkittu tieto oppimisesta ja ihmisen kehityksestä nykyistä parempaan käyttöön koulutuspolitiikassa. Turvataan opettajille mahdollisuudet tehdä hyvää työtä.

 • Vapaa sivistystyö ja järjestöt tuottavat yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia yhteiskuntaan. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava.

bottom of page