15.jpg

Tavoitteeni Keski-Suomen aluevaltuustossa

Aluevaltuutetun tulee tarkastella palvelujen kokonaisuutta koko maakunnan kannalta. Hyvinvointialueen kehittäminen ei saa kulminoitua kiistelyksi siitä, että mitä lakkautetaan ja mitä säilytetään. Tärkeintä soteuudistuksessa on saada aikaan palvelut, jotka ovat saavutettavissa ja myös auttavat ihmistä tilanteessa, kun apua tarvitaan. 

Vaalitavoitteeni kolme ydintä:

Mielenterveys on hyvinvoinnin perusta

Mielenterveyspalvelujen laatua ja saavutettavuutta tulee parantaa. Korona-ajan mielenterveysseurauksia tulee ehkäistä tavoitteellisesti. Psykologin palvelut on turvattava kaiken ikäisille. Tarvitaan erilaisiin tarpeisiin kohdentuvaa tukea ja kuntoutusta. Psykoterapian lisäksi on oltava mahdollisuus lyhyempiin keskusteluhoitoihin. Oppimisvaikeuksiin tulee saada helposti apua, neuropsykiatrinen kuntoutus lapsille ja aikuisille pitää saada toimimaan. Koulupsykologien ja kuraattorien työtilat tulee olla kouluissa.

Peruspalveluihin kokonaisvaltaista otetta

Ihmisen ja perheen tilanne tulee kohdata kokonaisuutena palveluissa. Palvelujen tuottavuus paranee, kun tuen tarve tunnistetaan oikein ja ihminen saa tarvittaessa moniammatillisen avun tilanteeseen. Perhekeskukset ovat tästä hyvä esimerkki. Palveluasumisen on oltava mahdollista omalla kotiseudulla, jossa ystävät ja tukiverkostot voivat olla läsnä arjessa. Päihde- ja mielenterveysongelmien kohdalla on huomioitava vaikutukset koko perheeseen.

Palvelujen yhteistyö ja rajapinnat sujuviksi

Yhteistyö hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kesken on saatava toimivaksi. Palvelujen yhteensovittaminen ja uudenlaisen yhteisen tekemisen suunnittelu tulee tehdä ammattihenkilöstön kanssa yhteistyössä.  Sote-ammattilaiset tarvitsevat palvelun toteuttamisen ja yhteistyön kehittämisen mahdollistavat työolosuhteet.

Ihmisten siirtelystä "luukulta toiselle" on puhuttu vuosikymmeniä. Liian harvoin oikea tuki tavoittaa oikeaan aikaan avun tarvitsijan. Sote-uudistuksella lähdettiin korjaamaan tätä ongelmaa. On pidettävä huolta, että näin myös tehdään.

20210103_140553%20(1)_edited.jpg