top of page
Search

Kaivoslaki ja tuulivoimarakentaminen kaipaavat uutta valtakunnallista linjausta


Kotiseudullani oli vielä vuoden 2022 tammikuuhun saakka kaksi huolen aihetta: Mawsonin malminetsintälupahakemus ulottui meidän perheen metsäpalstalle. Salola Wind Park-tuulivoimahanke olisi vaikuttanut merkittävästi Putkilahden valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan ja koko seudun ympäristöön ja ihmisiin.


Vaikka molemmat hanketoimijat ovat toistaiseksi vetäytyneet, toivat ne esiin lainsäädännön ja säätelyn ongelmia, joihin tulee valtakunnan politiikan tasolla puuttua. Tämän vuoksi olin mukana laatimassa kahta aloitetta keskustan puoluekokoukseen kesäkuussa 2022.


Nykyisessä maailmantilassa on suuri paine löytää alueita, jotka Suomessa voidaan valjastaa raaka-aine- ja energiatuotantoon. Tämä edellyttää päättäjiltä vastuuta. Paikallisten asukkaiden etujen puolustaminen ei voi olla vain paikallispoliitikkojen ja kansalaisaktivistien harteilla.Aloiteemme ”Suomen Keskustan kaivospoliittinen linjaus tulee päivittää” on aloite numero 55.

Aloite sisältää lukuisia huolia, joihin lainsäädännöllä tulisi vastata. Valitettavasti puoluekokouksen vastaus piti nykyistä linjaa ajantasaisena. Keskustan kaivospoliittinen linjaus vuodelta 2019 tarjoaa hyvän vision: ”Suomi on kestävän kaivostoiminnan mallimaa”. Nykyisillä velvoitteilla on päiväunta, että näin tulisi käymään. Tätä keskustelua tulen jatkamaan puolueen sisällä edelleen.


Aloitteemme ”Suomen Keskustan tulee vaatia vastuullista tuulivoimarakentamista” löytyy sivulta 128. Aloitteen pihvi oli ehdotus, että Suomen keskusta ottaisi työn alle tuulivoimaa koskevan lainsäädännön päivittämisen. Erityisesti tavoiteltavina asioina on tuulivoimaa koskeva ympäristölupavaatimus sekä voimaloiden purkuun ja kierrättämiseen sisältyvien vastuiden varmistaminen. Tuulivoimarakentamista koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus on vuosilta 2013-2016, jolloin voimalat olivat huomattavasti pienempiä kooltaan ja tehoiltaan. Puoluekokouksen vastaus oli, että yhtyvät aloitteeseen osittain. Erityisesti voimaloiden purkuun ja kierrättämiseen sisältävien vastuiden selkeyttäminen nähtiin tärkeänä. Edelleen vaikuttamista tälläkin saralla riittää.


Suomen maaseutua, luontoa ja vesistöjä ei pidä valjastaa energiateollisuusalueiksi. Etenkään puoli-ilmaiseksi ja muita elinkeinoja haitaten. Tarvitsemme puhdasta ruokaa ja puhdasta vettä.


Kuva: Täytyihän siellä puhujanpöntössäkin käydä näitä ajatuksiani puolustamassa. Aplodeja sain erityisesti puheenvuorosta, jossa muistutin paikallispoliitikkojen joutuvan liian usein puolustautumaan valtakunnan politiikan pyrkimyksiä vastaan.


92 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page